ДАНА 2. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

02 .08. 2017.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,50%)
ДАНА 2. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 2. август 2017. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3. априла 2017. године, а поново отворене 2. августа 2017. године, планирана је продаја у износу до 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 11.261.900.000 динара. Реализовано је 816.340 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 8.163.400.000 динара, што је у складу са планираном реализацијом.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 5. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,10 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 6. јула 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у августу 2017. године.