ДАНА 26. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ

26 .06. 2017.

Реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима
ДАНА 26. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 26. јун 2017. године

Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 12. јануара 2017. године, а поново отворене 26. јуна 2017. године, понуђен обим аукције износио је 26.867.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 15.459.000,00 евра. Реализовано је 14.433 комада државних записа, укупне номиналне вредности 14.433.000,00 евра.

Државни записи су продати по извршној стопи приноса од 0,55 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. јануара 2018. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,23 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној дана 12. јануара 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јуну 2017. године.