ДАНА 04. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

04 .05. 2017.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,50%)
ДАНА 04. МАЈА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 04. мај 2017. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3. априла 2017. године, а поново отворене 04. маја 2017. године укупан обим тражње износио је 8.187.610.000,00 динара. Реализовано је 788.761 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 7.887.610.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 5. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 11. априла 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у мају 2017. године.