ДАНА 23. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ

23 .02. 2017.

Реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (5,75%)
 ДАНА 23. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 23. фебруар 2017. године

На реотварању емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 23. фебруара 2017. године, укупан обим тражње износио је 9.764.630.000 динара. Реализовано је 446.951 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.469.510.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Датум доспећа купона (5,75% годишње) је 21. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,04 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 26. јануара 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2017. године.