ДАНА 13. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ

13 .02. 2017.

Реотварање емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије (3,50%)

ДАНА 13. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 13. фебруар 2017. године

Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 10. јануара 2017. године, а поново отворене 13. фебруара 2017. године, понуђен обим аукције износио је 19.187.620.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 15.820.150.000 динара. Реализовано је 1.512.015 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 15.120.150.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јануара 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 12. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате хартије од вредности на данас одржаној аукцији, остала је непромењена у односу на претходну аукцију ове емисије хартије од вредности одржане 10. јануара 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2017. године.