ДАНА 10. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

10 .01. 2017.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (3,50%)
ДАНА 10. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 10. јануар 2017. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 10. јануара 2017. године, понуђен обим емисије износио је 25.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.812.380.000 динара. Реализовано је 581.238 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 5.812.380.000 динара.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у јануару 2017. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јануара 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 12. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,21 процентних поена у односу на емисију хартија исте рочности одржану 28. јануара 2016. године.