ДАНА 12. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

12 .12. 2016.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,00%)
ДАНА 12. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

Београд, 12. децембар 2016. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 22. јуна 2016. године, а поново отворене 12. децембра 2016. године, планирана је продаја у износу до 45.000.000 евра, а у складу са саопштењем од 30. новембра 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 76.658.000 евра. Реализовано је 43.395 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 43.395.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јуна 2019. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 24. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,94 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 22. јуна 2016. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у децембру 2016. године.