ДАНА 29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

29 .11. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима
ДАНА 29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 29. новембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 64.186.000 евра, односно 128,37 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100% одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 0,78 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 7. децембра 2017. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентни поен у односу на стопу приноса на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитоване у августу 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у децембру 2016. године.