ДАНА 15. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

15 .11. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
ДАНА 15. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 15. новембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.623.720.000 динара, односно 66,24 одсто обима емисије. Реализовано је 456.372 комада државних записа, укупне номиналне вредности 4.563.720.000 динара. То представља 45,64 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 3,57 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. новембра 2017. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентни поен у односу на стопу приноса на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитоване у септембру 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у новембру 2016. године.