ДАНА 8. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

08 .09. 2016.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,50%)
ДАНА 8. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

Београд, 8. септембар 2016. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 8. септембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 138.617.000,00 евра, односно 138,62 одсто обима емисије. Реализовано је 100.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 100.000.000 евра, што представља 100,00 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. септембра 2021. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 12. септембар.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,55 процентнa поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване дана 22. марта 2016. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру 2016. године.