ДАНА 11. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

11 .08. 2016.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (6,00%)
ДАНА 11. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ 

Београд, 11. август 2016. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 18. фебруара 2016. године, а поново отворене 11. августа 2016. године, понуђен обим на аукцији износио је 51.158.590.000 динара, са планом реализације у износу до 20.000.000.000 динара, а у складу са саопштењем од 1. августа 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 19.863.140.000 динара. Реализовано је 1.636.114 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 16.361.140.000 динара, што је у складу са планираном реализацијом.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (6,00% годишње) је 22. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,37 процентних поена у односу на претходну аукцију одржану 24. јуна 2016. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности.