ДАНА 28. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ

28 .07. 2016.

Aукција двогодишњих државних обвезница  Републике Србије деноминованих у еврима (1,00%)
ДАНА 28. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

Београд, 28. јул 2016. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 28. јула 2016. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 23.018.000 евра. Реализовано је 23.003 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 23.003.000 евра.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јулу 2016. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. августа 2018. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 1. август. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,09 процентних поена у односу на аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у јуну 2016. године.