ДАНА 20. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

20 .06. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
деноминованих у еврима

ДАНА 20. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

 

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 20. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 96.744.000 евра, односно 128,99 одсто обима емисије. Реализовано је 75.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 75.000.000 евра. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 0,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. јуна 2017. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване маja 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у јуну 2016. године.