ДАНА 07. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

07 .06. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
ДАНА 07. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

Београд, 07. јун 2016. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 07. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 15.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 17.858.430.000 динара, односно 119,06 одсто обима емисије. Реализовано је 1.170.843 комада државних записа, укупне номиналне вредности 11.708.430.000 динара.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јуну 2016. године.

Државни записи су продати по стопи приноса од 4,01 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. јуна 2017. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2016. године.