ДАНА 09. МАЈА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100,00 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

09 .05. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
деноминованих у еврима
ДАНА 09. МАЈА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100,00 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 09. маја 2016. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 95.604.000 евра, односно 191,21 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 0,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. маја 2017. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,16 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у мају 2016. године.