ДАНА 22. МАРТА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

22 .03. 2016.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,50%)
ДАНА 22. МАРТА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 22. март 2016. године

 

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 22. марта 2016. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 129.070.000 евра, односно 172,09 одсто обима емисије. Реализовано је 75.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 75.000.000 евра, што представља 100,00 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по јавном дугу које доспевају у марту 2016. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. марта 2021. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 24. март.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,55 процентнa поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване октобра 2015. године.