ДАНА 2. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ

02 .02. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
ДАНА 2. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ 

Београд, 2. фебруар 2016. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 2. фебруара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 8.441.990.000 динара, односно 84,42 одсто обима емисије. Реализовано је 634.199 комада државних записа, укупне номиналне вредности 6.341.990.000 динара. То представља 63,42 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 4,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 9. фебруара 2017. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу као и претходна аукција хартија од вредности исте рочности емитоване јануара 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2016. године.