ДАНА 14. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

14 .01. 2016.

Аукција тромесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 14. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 14. јануар 2016. године

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 14. јануара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.110.210.000 динара, односно 170,34 одсто обима емисије. Реализовано је 300.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 2,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 4. априла 2016. године. 

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јануару 2016. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,15 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване новембра 2015. године.