ДАНА 12. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 98,97 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

12 .01. 2016.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
ДАНА 12. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 98,97 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 12. јануар 2016. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 12. јануара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 13.347.040.000 динара, односно 133,47 одсто обима емисије. Реализовано је 989.704 комада државних записа, укупне номиналне вредности 9.897.040.000 динара. То представља 98,97 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 4,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. јануара 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јануару 2016. године, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.