ДАНА 22. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 22,20 ОДСТО АУКЦИЈЕ

22 .12. 2015.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,00%)
ДАНА 22. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 22,20 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 22. децембар 2015. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 22. децембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 11.222.000 евра, односно 22,44 одсто обима емисије. Реализовано је 11.100 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 11.100.000 евра, што представља 22,20 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у децембру 2015. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. децембра 2017. године. Датуми доспећа купона (2,00% годишње) су 24. децембар 2016. и 24. децембар 2017. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,21 процентнa поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване новембра 2015. године.