ДАНА 28. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 76,77 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

28 .07. 2015.

Аукција десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (3,50%)
ДАНА 28. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 76,77 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 28. јул 2015. године

На аукцији десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 28. јула 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 77.770.000 евра, односно 77,77 одсто обима емисије.

Реализовано је 76.765 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 76.765.000 евра, што представља 76,77 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Датуми доспећа купона (3,50% годишње) су 30. јул 2016. године, 30. јул 2017. године, 30. јул 2018. године, 30. јул 2019. године, 30. јул 2020. године, 30. јул 2021. године, 30. јул 2022. године, 30. јул 2023. године, 30. јул 2024. године и 30. јул 2025. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 1 процентни поен у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности исте рочности емитоване априла 2014. године и реотворене новембра 2014. године.

Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза по основу јавног дуга.