ДАНА 02. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТО 95,89 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

02 .06. 2015.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
ДАНА 02. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТО 95,89 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 02. јун 2015. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 02. јуна 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 18.492.190.000 динара, односно 184,92 одсто обима емисије.

Реализовано је 958.864 комада државних записа, укупне номиналне вредности 9.588.640.000 динара. То представља 95,89 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 6,39 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 09. јуна 2016. године. 

Стопа приноса, по којој су продати данашњи државни записи, нижа је за 1,75 процентних поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности исте рочности емитоване почетком априла 2015. године.

Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.