Инструкција за попуњавање позива на број одобрења код уплате донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике Србије

.