ДАНА 3. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТО 78,28 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

03 .02. 2015.

Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 3. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТО 78,28 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 3. фебруар 2015. године

На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 3. фебруара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 39.137.760.000 динара, односно 78,28 одсто обима емисије. Реализовано је 3.913.776 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 39.137.760.000 динара, што представља 78,28 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 12,34 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају  5. фебруара 2022. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 5. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.