ДАНА 21. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 77,53 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

21 .01. 2015.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,00%)
ДАНА 21. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 77,53 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 21. јануар 2015. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. јануара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 77.634.000 евра, односно 77,63 одсто обима емисије. Реализовано је 77.534 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 77.534.000 евра, што представља 77,53 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,26 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јануара 2018. године. Датуми доспећа купона (4,00% годишње) су 23. јануар 2016., 23. јануар 2017. и 23. јануар 2018. године.