ДАНА 8. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 57,84% ОДСТО ЕМИСИЈЕ

13 .01. 2015.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (8,00%)
ДАНА 8. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 57,84% ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 8. јануар 2015. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 8. јануара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.984.200.000 динара, односно 59,84% одсто обима емисије. Реализовано је 578.420 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 5.784.200.000 динара, што представља 57,84% одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 9,29 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јануара 2017. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 12. јануар 2016. године и 12. јануар 2017. године.