ДАНА 30. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

30 .12. 2014.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,00%)
ДАНА 30. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 30. децембар 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 30. децембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 146.334.000 евра, односно 195,11 одсто обима емисије. Реализовано је 75.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 75.000.000 евра, што представља 100 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 3,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. јануара 2017. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 5. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.