ДАНА 16. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 29,84% ОДСТО ЕМИСИЈЕ

16 .12. 2014.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (8,00%)
ДАНА 16. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 29,84% ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 16. децембар 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. децембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.247.110.000 динара, односно 32,47% одсто обима емисије. Реализовано је 298.376 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 2.983.760.000 динара, што представља 29,84% одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 9,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. децембра 2016. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 18. децембар 2015. године и 18. децембар 2016. године.