ДАНА 4. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

04 .12. 2014.

Aукција шестомесечних државних записа Републике Србије 
ДАНА 4. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 4. децембар 2014. године

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 4. децембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.616.430.000 динара, односно 120,55 одсто обима емисије. Реализовано је 300.000 комада државних записа укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 7,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 4. јуна 2015. године.