ДАНА 26. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 59,99 ОДСТО АУКЦИЈЕ

26 .11. 2014.

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,00%)
ДАНА 26. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 59,99 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 26. новембра 2014. године

Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 26. августа 2014. године, а поново отворене 26. новембра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 59.163.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 35.492.000 евра, односно 59,99 одсто обима аукције.

Реализовано је 35.492 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 35.492.000 евра што представља 59,99 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. августа  2019. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 28. август. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.