ДАНА 19. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО АУКЦИЈЕ

19 .11. 2014.

Друго реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (5,00%)
ДАНА 19. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 19. новембар 2014. године

Другим реотварањем емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 09. априла 2014. године, а други пут реотворене 19. новембра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 25.962.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 33.340.000 евра, односно 128,42 одсто обима аукције.

Реализовано је 25.962 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 25.962.000 евра, што представља 100 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. априла 2024. године. Датум доспећа купона (5,00% годишње) је 11. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.