ДАНА 4. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 26,44 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

04 .11. 2014.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
ДАНА 4. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 26,44 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 4. новембар 2014. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 4. новембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.944.480.000 динара, односно 29,44 одсто обима емисије.

Реализовано је 264.448 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.644.480.000 динара. То представља 26,44 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 8,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. новембра 2015. године.