ДАНА 16. OKТОБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 29,38 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

16 .10. 2014.

Аукција тромесечних државних записа Републике Србије
ДАНА 16. OKТОБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 29,38 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 16. октобар 2014. године

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 16. октобра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 1.011.280.000 динара, односно 33,71 одсто обима емисије.

Реализовано је 88.128 комада државних записа, укупне номиналне вредности 881.280.000 динара. То представља 29,38 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 6,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. јануара 2015. године.