ДАНА 14. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 90,71 ОДСТО АУКЦИЈЕ

14 .10. 2014.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,00%)
ДАНА 14. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 90,71 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 14. октобар 2014. године

Реотварањем емисије троогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 22. јула 2014. године, а поново отворене 14. октобра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 29.944.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 28.162.000,00 евра, односно 94,05 одсто обима аукције.

Реализовано је 27.162 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 27.162.000,00 евра што представља 90,71 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јула 2017. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 24. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.