ДАНА 2. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 33,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

02 .10. 2014.

Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије 
ДАНА 2. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 33,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 2. октобар 2014. године

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 2. октобра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 1.299.640.000 динара, односно 43,32 одсто обима емисије. Реализовано је 99.964 комада државних записа укупне номиналне вредности 999.640.000 динара, што представља 33,32 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 7,24 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 2. априла 2015. године.