ДАНА 11. СЕПТЕМБPA 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 82,46 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

11 .09. 2014.

Аукција тромесечних државних записа Републике Србије 
ДАНА 11. СЕПТЕМБPA 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 82,46 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 11. септембар 2014. године

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 11. септембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.523.800.000,00 динара, односно 84,13 одсто обима емисије. Реализовано је 247.380 комада државних записа укупне номиналне вредности 2.473.800.000 динара, што представља 82,46 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 6,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. децембра 2014. године.