ДАНА 26. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 21,12 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

26 .08. 2014.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,00%)
ДАНА 26. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 21,12 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 26. август 2014. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 26. августа 2014. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 28.337.000 евра, односно 37,78 одсто обима емисије. Реализовано је 15.837 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 15.837.000 евра, што представља 21,12 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. августа 2019. године. Датуми доспећа купона (4,00% годишње) су 28. август 2015., 28. август 2016., 28. август 2017., 28. август 2018. и 28. август 2019. године.