ДАНА 7. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 95,53 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

07 .08. 2014.

Аукција тромесечних државних записа Републике Србије 
ДАНА 7. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 95,53 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 7. август 2014. године

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 7. августа 2014. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.442.470.000 динара, односно 148,08 одсто обима емисије. Реализовано је 286.596 комада државних записа укупне номиналне вредности 2.865.960.000 динара, што представља 95,53 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 6,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 6. новембра 2014. године.