ДАНА 29. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 53,08 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

29 .07. 2014.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,00%)
ДАНА 29. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 53,08 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 29. јул 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 29. јула 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 44.121.000 евра, односно 88,24 одсто обима емисије. Реализовано је 26.541 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 26.541.000 евра, што представља 53,08 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јула 2016. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 31. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.