ДАНА 16. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 88,85 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

16 .07. 2014.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије 
ДАНА 16. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 88,85 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 16. јул  2014. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 16. јула 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 11.294.720.000 динара, односно 112,95 одсто обима емисије. Реализовано је 888.472 комада државних записа укупне номиналне вредности 8.884.720.000 динара, што представља 88,85 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 8,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јула 2015. године.