ДАНА 08. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

08 .07. 2014.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 08. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 08. јул 2014. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 08. јула 2014. године, понуђен обим емисије износио је 20.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 24.280.000.000 динара, односно 121,40 одсто обима емисије. Реализовано је 2.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 20.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 10. јула 2017. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 10. јул 2015., 10. јул 2016. и 10. јул 2017. године.