ДАНА 2. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 87,56 ОДСТО АУКЦИЈЕ

02 .07. 2014.

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,50%)

ДАНА 2. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 87,56 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 02. јул 2014. године

Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 22. априла 2014. године, а поново отворене 2. јула 2014. године, понуђен обим аукције износио је 25.690.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 26.293.000,00 евра, односно 102,35 одсто обима аукције.

Реализовано је 22.493 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 22.493.000,00 евра што представља 87,56 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. априла 2019. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 24. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.