ДАНА 1. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 36,54 ОДСТО АУКЦИЈЕ

01 .07. 2014.

Реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10%)

ДАНА 1. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 36,54 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 01. јул 2014. године

Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3. јуна 2014. године, а поново отворене 1. јула 2014. године, понуђен обим аукције износио је 4.988.910.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.282.720.000,00 динара, односно 65,80 одсто обима аукције.

Реализовано је 182.272 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 1.822.720.000,00 што представља 36,54 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 11,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. јуна 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 5. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.