ДАНА 25. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 57,49 ОДСТО АУКЦИЈЕ

25 .06. 2014.

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије (10%)
ДАНА 25. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 57,49 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 25. јун 2014. године

Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 4. фебруара 2014. године, а поново отворене 25. јуна 2014. године, понуђен обим аукције износио је 6.871.080.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.570.300.000,00 динара, односно 66,52 одсто обима аукције.

Реализовано је 395.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 3.950.000.000,00 што представља 57,49 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 10,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 6. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 6. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.