ДАНА 11. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 90,64 ОДСТО АУКЦИЈЕ

11 .06. 2014.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)
ДАНА 11. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 90,64 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 11. јун 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 11. јуна 2014. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 92.726.000 евра, односно 92,73 одсто обима емисије.

Реализовано је 90.641 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 90.641.000 евра, што представља 90,64 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,05 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јуна 2016. године. Датуми доспећа купона (4,50% годишње) су 13. јун 2015. и 13. јун 2016. године.