ДАНА 10. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 99,70 ОДСТО АУКЦИЈЕ

10 .06. 2014.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 10. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 99,70 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 10. јун 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 10. јуна 2014. године, понуђен обим аукције износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 17.090.020.000,00 динара, односно 170,90 одсто обима аукције.

Реализовано је 997.002 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.970.020.000 динара, што представља 99,70 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 9,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јуна 2016. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 12. јуна. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.