ДАНА 04. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 59,18 ОДСТО АУКЦИЈЕ

04 .06. 2014.

Реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (5,00%)
ДАНА 04. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 59,18 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 04. јун 2014. године

Реотварањем емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 09. априла 2014. године, а поново отворене 04. јуна 2014. године, понуђен обим аукције износио је 63.603.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 37.641.000 евра, односно 59,18 одсто обима аукције.

Реализовано је 37.641 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 37.641.000 евра, што представља 59,18 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. априла 2024. године. Датум доспећа купона (5,00% годишње) је 11. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.