ДАНА 3. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 66,74 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

03 .06. 2014.

Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 3. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 66,74 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 03. јун 2014. године

На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 03. јуна 2014. године, понуђен обим емисије износио је 15.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 14.387.090.000 динара, односно 95,91 одсто обима емисије. Реализовано је 1.001.109 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.011.090.000 динара, што представља 66,74 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. јуна 2021. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 05. јун 2015. године, 05. јун 2016. године, 05. јун 2017. године, 05. јун 2018. године, 05. јун 2019. године, 05. јун 2020. године и 05. јун 2021. године.