ДАНА 26. МАЈА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО АУКЦИЈЕ

26 .05. 2014.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 26. МАЈА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 26. мај 2014. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. фебруара 2014. године, а поново отворене 26. маја 2014. године, понуђен обим аукције износио је 5.595.600.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.702.380.000 динара, односно 101,91 одсто обима аукције.

Реализовано је 559.560 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 5.595.600.000 што представља 100 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 10,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2017. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 27. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.