ДАНА 20. МАЈA 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ОБИМА ЕМИСИЈЕ

20 .05. 2014.

Eмисијa двогодишњих државних обвезница Републике Србије 

ДАНА 20. МАЈA 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ОБИМА ЕМИСИЈЕ

Београд, 20. мај 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. маја 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 15.324.900.000 динара, односно 153,25 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни обвезнице су продате по стопи приноса од 9,30 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. маја 2016. године.